Standard 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
19’4″ 7’8″ 7’10” 7’8″ 7’6″ 1,172CuFt 4,916lbs 47,900lbs
5.900m 2.350m 2.393m 2.342m 2.280m 33.2CBM 2,230Kg 21,770Kg
Standard 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
39’5″ 7’8″ 7’10” 7’8″ 7’6″ 2,390CuFt 8,160lbs 59,040lbs
12.036m 2.350m 2.392m 2.340m 2.280m 67.7CBM 3,700Kg 26,780Kg
Opentop 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
19’4″ 7’7″ 7’8″ 7’6″ 7’2″ 1,136CuFt 5,280lbs 47,620lbs
5.894m 2.311m 2.354m 2.286m 2.184m 32.23CBM 2,400Kg 21,600Kg
Opentop 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
39’5″ 7’8″ 7’8″ 7’8″ 7’5″ 2,350CuFt 8,490lbs 58,710lbs
12.028m 2.350m 2.345m 2.341m 2.274m 65.5CBM 3,850Kg 26,630Kg
Flatrack 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
18’5″ 7’3″ 7’4″ 5,578lbs 47,333lbs
5.620m 2.200m 2.233m 2,530Kg 21,470Kg
Flatrack 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
39’7″ 6’10” 6’5″ 12,081lbs 85,800lbs
12.080m 2.438m 2.103m 5,480Kg 39,000Kg
Flatrack Collapsible 20’S
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
18’6″ 7’3″ 7’4″ 6,061lbs 61,117lbs
5.618m 2.208m 2.233m 2,750Kg 17,730Kg
Flatrack Collapsible 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
39’7″ 6’10” 6’5″ 12,081lbs 85,800lbs
12.080m 2.126m 2.043m 5,800Kg 39,000Kg
Reefer 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
17’8″ 7’5″ 7’5″ 7’5″ 7’3″ 1,000CuFt 7,040lbs 45,760lbs
5.425m 2.275m 2.260m 2.258m 2.216m 28.3CBM 3,200Kg 20,800Kg
Reefer 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
37’8″ 7’5″ 7’2″ 7’5″ 7’0″ 2,040CuFt 10,780lbs 56,276lbs
11.493m 2.270m 2.197m 2.282m 2.155m 57.8CBM 4,900Kg 25,580Kg
Reefer High Cube 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
37’11” 7’6″ 8’2″ 7’6″ 8’0″ 2,344CuFt 9,900lbs 57,761lbs
11.557m 2.294m 2.500m 2.294m 2.440m 66.6CBM 4,500Kg 25,980K
HIGH CUBE 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
39’5″ 7’8″ 8’10” 7’8″ 8’5″ 2,694CuFt 8,750lbs 58,450lbs
12.036m 2.350m 2.697m 2.338m 2.338m 76.3CBM 3,970Kg 26,510Kg
PLATFORM 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
19’11” 8’0″ 7’4″ 6,061lbs 52,896lbs
6.058m 2.438m 2.233m 2,750Kg 24,000Kg
PLATFORM 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
40’0″ 8’0″ 6’5″ 12,783lbs 86,397lbs
12.180m 2.400m 1.950m 5,800Kg 39,200Kg